Mikológiai Laboratórium

A Mikológiai laboratórium által végzett vizsgálatok
Vezetője: Dr. Majoros László egyetemi adjunktus
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig, ügyelet: szombaton 8-16 óráig
Konzultációs telefonszám: 54501
Az anyagátvevő telefonszáma: 54784
Sorszám A vizsgálat megnevezése Módszer Átfutási idő (nap) Beavatkozás
kódja
(Német pont)
31 Aspergillus antigén jelenlétének kimutatása vérből Latex agglutináció 1 25216 (608)
32 Sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése humán vizsgálati mintákból Tenyésztés szilárd és folyékony tápközegben 3-9 27010 (273)
27000 (205)
33 Opportunista sarjadzó gombák azonosítása:élettani, biokémiai és telepmorfológiai jellemzők alapján Kromogén telepek vizsgálata CHROM-agaron 2 25219 (365)
Klamidospóra képzés kimutatása kukorica agaron 2 27020 (805)
Asszimilációs biokémiai reakciók kimutatása gyári (AUXACOLOR) teszttel 3 25191 (912)
34 Sarjadzó gombák antimikotikum érzékenységének meghatározása Korong-teszt 3-11 27030 (45)
E-teszt 3-8 25311 (537)
35 Cryptococcus neoformans antigén jelenlétének kimutatása, vérből, vizeletből, liquorból, BAL-l Latex agglutináció 1-3 27094 (1431)