Rólunk

Alapítók és vezetők

A mikrobiológia önálló tantárggyá 1948-ban vált, és oktatását először Jeney Endre professzor, majd Kesztyüs Lóránd professzor végezte. 1951-től ismét Jeney Endre professzor vette át az oktatását az új Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épületében. Valójában teljesen önállóvá 1958-tól vált a Mikrobiológiai Intézet Váczi Lajos egyetemi tanárrá, intézeti igazgatóvá való kinevezésével. Nyugdíjazása után 1987-től Gergely Lajos egyetemi tanár vette át az irányítást. A Debreceni Egyetem megalakulásakor a korábbi DOTE Mikrobiológiai Intézet neve Orvosi Mikrobiológiai Intézetté változott. 2006-tól kezdve pedig Kónya József egyetemi docens lett a kinevezett igazgató.

Szervezeti felépítés

1993-ban jelentősebb bővítésre nyílt lehetőség: a Bakteriológiai Diagnosztikai Részleg egyetlen helyiségből egy új épületbe költözött, ahol korszerű körülmények között folytathatta egyre bővülő tevékenységét. Vezetője Rozgonyi Ferenc egyetemi tanár volt, majd Szabó Béla egyetemi adjunktus. 2000-től Szabó Judit egyetemi docens irányítja a labor működését. A Bakteriológiai Diagnosztikai Részleg elköltözésével az eredeti intézetben levő laborok átalakításával, valamint a korszerű kutatáshoz szükséges felszerelések beszerzésével megújuló Virológiai Laboratóriumok mellett létrejött a Molekuláris Virológiai Laboratórium-együttes is. 2000-ben újabb épületben kapott helyet a Mikológiai Laboratórium, amelynek fő profilja a mikológiai kutatások mellett a mikológiai diagnosztikát érintő módszerek fejlesztése, adaptálása. Vezetője Majoros László egyetemi adjunktus. 2007-ben a Mycobacterium Laboratórium (Koch Laboratórium) átvételével bővült az intézet diagnosztikai profilja.

Oktatás

Az egyetemi oktatáson belül a hagyományos orvoskari órák mellett jelentékeny oktatási tevékenységet fejt ki az intézet a molekuláris biológiai képzésben, amelynek létrehozásában oroszlánrészt vállalt D. Tóth Ferenc egyetemi tanár 2004-ben bekövetkezett haláláig. Azóta Gergely Lajos egyetemi tanár a vezetője ennek a képzésnek. 2000-ben a Fogorvos-tudományi Kar akkreditálásához létrehozták a nem önálló Orális Mikrobiológiai és Pathologiai Tanszéket, amelynek első vezetője 2004-ig D. Tóth Ferenc egyetemi tanár volt.

Kutatás, tudományos tevékenység

Az elmúlt 10 évben több mint 110 tudományos közlemény szerzői között szerepeltek az intézet munkatársai, a közlemények közel 90%-a elismert, nemzetközi folyóiratokban jelent meg. Ez idő alatt 14 Ph.D. és egy habilitációs minősítés született. Az adott időszakban a kutatás háttere 30 hazai és 3 külföldi sikeres pályázatból származott.

Betegellátáshoz kapcsolódó diagnosztikai munka

A Virológiai, Bakteriológiai, Mikológiai, Mycobacteriológiai Laboratóriumaink folyamatosan bővítik diagnosztikai tevékenységeiket, hogy minél gyorsabban és pontosabban határozhassuk meg a kórokozókat. Figyelemmel kísérik a hazai és külföldi tudományos munkákat, hogy eredményeiket felhasználva fejlesszék a diagnosztikus módszereket. Továbbá egyre több korszerű diagnosztikus kitt kerül alkalmazásra minőségi munkavégzés érdekében.