Történet

A mikrobiológia 1947. december 31-ig nem volt külön tantárgy, oktatása a kórélettan keretében történt. Önálló kollégiummá 1948-ban vált és oktatását először Jeney Endre, a közegészségtan professzora, majd Kesztyűs Lóránd, a kórélettan professzora végezte. 1951-től ismét Jeney Endre vette át a mikrobiológia tanítását az akkor átadott, új Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épületében.

A Mikrobiológiai Intézet 1958. január 1-től vált teljesen önállóvá, amikor Váczi Lajost tanszékvezető egyetemi tanárrá, intézeti igazgatóvá nevezték ki.

Az Intézetben kezdetben a Sabin-féle poliomyelitis elleni védőoltás hatását tanulmányozták, majd elkezdődött az interferon-kutatás, vírusellenes hatóanyagok szűrése és a humán herpeszvírusok vizsgálata is. A virológiai kutatások fontos részét képezik a hatóanyag-vizsgálatok. Ennek keretében hozzájárultak a herpes simplex vírus elleni hazai hatóanyag kifejlesztéséhez. A bakteriológiai részleg kiemelt kutatási területe volt a kórokozók antibiotikum rezisztenciájának vizsgálata, ill. a bakteriális lipidek szerepe a rezisztenciában. A kutatási témák időközben a leukémiák oki tényezőinek kutatásával bővültek ki. A virális onkogének mellett a celluláris onkogének és tumorszuppresszor gének szerepének vizsgálata is folyik. A virológiai kutatások fő területe ma a humán papillomavírusok daganatkeltő hatásának, és a humán retrovírusok által okozott betegségek etiopatogenezisének tanulmányozása. Ezen belül intenzíven kutatják a kettős fertőzések szerepét a humán retrovírusok aktiválásában és vertikális átvitelében. Új kutatási terület a humán herpeszvírus 8. típusának epidemiológiai vizsgálata.